2020 10 26 leie harelbeke leiwerken lucht 11 afgewerkt
Staalbouw

Stuwsluis, Harelbeke

Volledig nieuwe stuwsluis in Harelbeke

Leie harelbeke luchtbeelden 2020 03 3014

Aelterman heeft samen met z’n TM partners een volledig nieuwe stuwsluis in Harelbeke gebouwd. Dit design&build project bestond uit meerdere kunstwerken die doorheen de jaren binnen een weldoordacht fasering op diverse locaties werden gebouwd.

De Hoge brug is een imposante boogbrug die beide stadshelften met elkaar verbindt. Dit kunstwerk van 1000 ton werd in ons werkhuis in Gent geproduceerd , waarna het in grote bouwdelen naar de werf werd getransporteerd. De nieuw gebouwde kaaimuur werd als tijdelijk montageterrein gebruikt om de brug ter plaatse volledig samen te bouwen, waarna de brug werd ingevaren en op z’n plaats gezet.

De sluis werd in verschillende fases gebouwd om de hinder voor het scheepvaart tot een minimum te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat er voorafgaand de afbraak van de oude sluis een volledig nieuwe tijdelijke sluis werd gebouwd. Deze tijdelijke sluis was volledig operationeel en uitgerust zoals de oude sluis. Hiervoor heeft Aelterman reeds twee nieuwe stalen puntdeuren geproduceerd in geplaatst in het benedenhoofd, alsook twee oude reserve puntdeuren geplaatst en afgerelegd in het bovenhoofd.

Na afbraak van de oude sluis werden bijkomend nog vier nieuwe deuren geproduceerd die werken geplaatst in het boven- en benedenhoofd van de nieuwe sluis. Aelterman stond in voor zowel de productie, plaatsing als waterdichte afregeling van de deuren.
In een laatste fase (na ingebruikname van de nieuwe sluis) werden de twee nieuwe puntdeuren uit de tijdelijke sluis gerecupereerd, en als middendeuren geplaatst in het middenhoofd van de nieuwe sluis.

Ook de stuw werd in verschillende fases gebouwd. Aelterman heeft de twee nieuwe stuwelementen gebouwd om deze meteen in te bouwen in een tijdelijk stuwconstructie. Deze tijdelijke stuwconstructie was nodig omdat op de locatie van de oude stuw namelijk de tijdelijke sluis diende gebouwd worden. Aelterman stond hier in voor de productie, montage en waterdichte afregeling van de stalen stuwelementen.
Na afbraak van de tijdelijk sluis, werd op deze locatie de nieuwe stuwconstructie gebouwd. Ook hier stond Aelterman terug in voor de verplaatsing en waterdichte afregeling van de stuwelementen van de tijdelijke stuw naar de definitieve stuw.

Binnen het project werden ook nog enkele kleinere bruggen gebouwd.

  • De banmolensbrug verbindt het moleneiland met de oevers. Deze brugconstructie is vast, en biedt een mooi uitzicht op de pas gerenoveerde Banmolens.
  • De bloemmolensbrug is een beweegbare voetgangers- en fietsbrug. De brug roteert op één decentrale buispaal die in de Leie staat opgesteld. Eenmaal de brug op z’n plaats spant deze via een ingenieus systeem zichzelf op.

Naast productie en montage ter plaatse, stond Aelterman ook mede in voor de afregeling en ballastering van de brug.

In het project zit ook een vistrap verwerkt. Deze laat vismigratie toe over de stuwsluis.

Aelterman bouwde de 50m lange passerelle die toe laat deze vistrap te bewonderen op de tip van het moleneiland.


2020 10 leie harelbeke passerelle vispassage 1

Seine Schelde project

De Leiewerken bij Harelbeke maken deel uit van Seine Schelde project dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton in 2027 tussen Gent en Deûlémont aan de Franse grens kunnen varen. In de jaren daarna wordt de vaarroute verder uitgebouwd richting Parijs.

Client

Waterwegen en Zeekanaal

Design

Waterwegen en Zeekanaal

Implementation

2015 - 2020

Construction site

Twee-Bruggenstraat, 8530 Harelbeke

Similar references

All our references