PG 30 Watersportbaan 2
Staalbouw

Een complexe invaaroperatie vraagt een goede voorbereiding!

De Annie van de Wielebrug ligt al even op haar plaats over de Watersportbaan in Gent. In 2024 gaat de brug officieel open! Momenteel worden de landhoofden en de aansluitingen op de Noorderlaan en Zuiderlaan verder afgewerkt.

In november werd de brug uit de Ringvaart getild ter hoogte van de Westerlaan (R4). Daarna ging de brug op een wegtransport via de Noorderlaan tot aan zijn definitieve locatie. Vervolgens is de brug via een ponton over de Watersportbaan geschoven.

Een complexe ‘invaar’operatie!

De Watersportbaan, gelegen buiten de grote stromen, vereiste dat de brug over de weg werd getransporteerd. De gunstige ligging van Aelterman maakte het mogelijk om de brug gemakkelijk over het water te vervoeren tot aan de R4, ter hoogte van de Watersportbaan.

Aangezien het verwijderen van bomen geen optie was, werd besloten de brug over de bomen aan de R4 te hijsen.

Het project bracht diverse uitdagingen met zich mee. Zo moesten er kranen met gigantische stempeldrukken worden geplaatst op een beperkte ruimte dicht bij het talud van de Watersportbaan.

De oorspronkelijke montagedatum in het weekend van 4 november 2023 moest worden uitgesteld vanwege een storm, wat resulteerde in een hectische week om alle verschuivingen mogelijk te maken.

Een ingewikkelde signalisatievergunning met meerdere fases en het negeren van parkeerverboden zorgden voor extra uitdagingen, waarbij ongeveer 20 auto's getakeld moesten worden. Het traject van de brug bracht ook tal van obstakels met zich mee, waaronder New Jerseys, verlichtingspalen, bomen en een Finse piste.

Ondanks deze complexe omstandigheden slaagde het projectteam erin om de brug succesvol te monteren! Een goede samenwerking tussen de betrokken partijen heeft bijgedragen aan het overwinnen van deze uitdagende situaties.