Fietsbrug nevele 1
Staalbouw

Fietsbrug, Nevele

Fietsers- en voetgangersbrug over de Leie te Nevele + vlottende steiger

Fietsbrug nevele 2

De opdracht omvat het bouwen van een nieuwe stalen boogbrug en het realiseren van een aanlegsteiger voor plezierjacht.

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug wordt ingeplant op ongeveer dezelfde locatie als deze van de oude brug.

Het wordt een stalen boogbrug, bestaande uit twee bogen waartussen via trekkers een brugdek opgehangen wordt. Tussen de bogen worden bovenaan dwarsliggers voorzien. De brugvoeg bevindt zich kort na het kruisen van het brugdek met de bogen. De bogen landen in het talud op funderingsmassieven.

De aanloophellingen worden ondersteund door slanke, stalen kolommen. De aanloophellingen plooien open naar de brug toe: de kolommen blijven verder in dezelfde lijn, het dek begint uit te kragen.

De borstwering is bevestigd aan de buitenzijde van het brugdek, binnen de bogen, en plooit om naar de aanloophellingen. De borstwering is bij brug en aanloophellingen op dezelfde manier gedetailleerd, geritmeerd en bevestigd en vormt zo een continuïteit tussen aanzet, aanloophellingen, brug en trappen.

De aanlegsteiger voor pleziervaart komt voor de nieuwe verticale oeververdediging aan Vaart Rechts ter hoogte van de aanloophelling van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug.

Chantiers semblables

tous les chantiers