3
Staalbouw

Fiets- en voetgangersbrug, Wijnegem

Bananenbrug wordt nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

3

De Bananenbrug is de laatste brug die in het kader van de opwaardering van het Albertkanaal moet worden vervangen. Deze brug wordt vervangen door een combinatie van een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug.

De structuur van de brug bestaat uit een aanloophelling die parallel loopt aan het kanaal, samen met een tuibrug die het kanaal overspant. Een uniek kenmerk van het project is dat de brug volledig aangevoerd en gemonteerd moet worden vanaf het water. Tijdens deze operaties moet ten minste één van de sluizen maximaal operationeel blijven, behalve wanneer de verschillende stukken worden afgelegd.

Aelterman neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de studie, montagestudie, fabricatie, conservering en installatie van de brug.

Maître de l'ouvrage

De Vlaamse Waterweg

Conception

Zwarts & Jansma (ZJA)

Période

2023 - 2025

Site

Turnhoutsebaan, Wijnegem

Chantiers semblables

tous les chantiers