Afbeelding1
Staalbouw

Mexicobruggen Antwerpen

Restauratie van de bruggen

Op 19 en 20 maart 2016 ging de restauratie van de Mexicobruggen van start. De twee beschermde bascule bruggen werden per ponton naar het atelier van Aelterman gevaren waar een grondige renovatie van start ging.

De twee bruggen maken deel uit van het bouwkundig erfgoed en dienden in hun oorspronkelijke staat hersteld te worden mits de nodige aanpassingen voor weg- en tramverkeer . In het kader van de tramlijn voor het Antwerpse project Brabo 2 diende Mexicobrug oost voorzien te worden van een dubbele spoorlijn die het tramverkeer mogelijk maakt.

Het wegdek van beide bruggen werd volledig vernieuwd en de nodige verstevigingen werden aangebracht. De volledige constructie werd aan elkaar geklonken in z’n originele staat.

In het weekend van 22 oktober en het weekend van 26 november 2016 werden respectievelijk de Oostbrug en Westbrug terug via ponton naar Antwerpen gevaren en terug op hun plaats gelegd door middel van spmt’s en kraanwerk.

Afbeelding2
Download 14

Maître de l'ouvrage

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Période

2016 - 2017

Site

Houtdok-Zuidkaai, Antwerpen

Références semblables

Toutes nos références