Peopleshoot Aelterman feb 2023 18

Aelterman garandeert kwaliteit en veiligheid.

We leveren de beste kwaliteit aan onze klanten en tegelijkertijd staat het welzijn van onze staalbouwers altijd voorop.

Kwaliteit en veiligheid

Aelterman vindt kwaliteit en veiligheid enorm belangrijk. Het welzijn van onze staalbouwers staat hierbij steeds voorop. Voor onze medewerkers worden opleidingen, veiligheidsprocedures en de nodige beschermingsmiddelen voorzien. Zo kunnen alle werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier verlopen. Dankzij die investeringen is Aelterman erin geslaagd om zich te certificeren voor de hoogste kwaliteitseisen en veiligheidsnormen.

Veiligheid

Aelterman hecht veel belang aan veiligheid en respect voor het milieu en beschikt reeds jaren over een VCA**-attest. Elk project wordt dan ook uitgevoerd volgens een vooropgesteld VGM-dossier, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

VCA

Het VCA**-attest staat voor:

  • V eiligheid : veiligheid en gezondheid op het werk en milieu (VGM)
  • C hecklist : vragenlijst gebruikt als doorlichting
  • A annemers : bedrijf of onderaannemer die werken uitvoert

Het VCA-attest bevestigt dat het bedrijf haar activiteiten op een gestructureerde en veilige manier uitvoert. Opdrachtgevers en aannemers zijn wettelijk verplicht om zowel de eigen werknemers als die van de onderaannemer van risico's te vrijwaren. Aelterman doet enkel een beroep op onderaannemers die een kwaliteits- en/of veiligheidslabel, attest of certificaat hebben. Naast de aspecten met betrekking tot de veiligheid wordt ook aandacht besteed aan milieu en gezondheid.

Download VCA**-attest
45001

ISO 45001

Aelterman beschikt ook over een ISO 45001-certificaat (vroeger OHSAS 18001), deze certificering heeft hetzelfde doel als het VCA-attest voor ogen: een gezonde en veilige werkplek. Maar in tegenstelling tot het VCA-attest geldt het ISO 45001-certificaat niet alleen in de bouw-, installatie-, en aanverwante sectoren, maar in alle sectoren.

Dit certificaat is verwant met de ISO-kwaliteitslabels 14001 en 9001. ISO 14001 geeft aan dat de milieunormen te allen tijde nageleefd worden, terwijl ISO 9001 toeziet op het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast gaat tegenwoordig ook de Safety Culture ladder hand in hand met deze norm.

Download ISO 45001 certificaat
9001 2015

ISO 9001

Aelterman draagt het streven naar tevreden klanten van bij de start tot de oplevering van het project hoog in het vaandel. Als trotse bezitter van het ISO-kwaliteitslabel 9001 staan wij dan ook garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering van uw opdracht.

Het gestructureerd kwaliteitscontrolesysteem dat binnen ons bedrijf wordt gevolgd, betekent bovendien een constante motivatie, training en bijscholing van het personeel.

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het bedrijf moet niet alleen voldoen aan de eisen en wensen van de klanten, maar ook aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie om de klantentevredenheid te verhogen. Aelterman ondergaat een jaarlijkse audit van het kwaliteitsmanagementsysteem om af te toetsen of ze aan de kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast biedt het hen de mogelijkheid om zichzelf op dat vlak te blijven verbeteren.

Download ISO 9001 certificaat
CE

EN 1090-certificaat & CE certificaat

Aelterman streeft naar kwaliteit, ook op constructief vlak. Met het EN 1090-certificaat krijgen onze constructies de CE-markering en kunnen wij onze klanten garanderen dat de bruggen en constructies die we bouwen voldoen aan alle constructieve eisen.

Aelterman was bovendien een van de eerste bedrijven dat in het trotse bezit is van een EXC4, ofwel executieklasse 4 bouwwerken. Om deze markering te behalen moet Aelterman ook aan de strengste voorwaarden van het ISO-kwaliteitslabel 3834 voldoen.

Download EN 1090 certificaat
3834

ISO 3834

Binnen de staalbouwsector doet men vaak beroep op de meest geavanceerde lastechnieken: een bijzonder proces waaraan een risico verbonden is als deze niet goed zijn uitgevoerd. ISO 3834 is de internationale norm die toeziet op de kwaliteit van dat hele lasproces. Aelterman heeft het ISO 3834-certificaat in zijn bezit. Dat toont aan dat we aan alle eisen voldoen en de processen perfect beheersen.

Dit certificaat is opgebouwd uit drie componenten. Deel 1 beschrijft de vereisten voor EXC1, elementary quality requirements. Deel 2 komt overeen met EXC2, standard quality requirements. ISO 3834-2 is van toepassing als het gaat over EXC3 en EXC4, comprehensive quality requirements. Aelterman voldoet al jaren aan de strengste voorwaarden en werkt dus steeds volgens EXC3/4 en ISO 3834-2.

Download ISO 3834 certificaat
Test CO2 2

CO2 reductie

Aelterman vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO2-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot in kaart te brengen én te verminderen.

Lees meer over onze CO2 reductie
14001

ISO 14001

Het ISO 14001-certificaat is een maatstaf voor een milieuvriendelijke aanpak. Aelterman draagt naast mens- ook milieuvriendelijk ondernemen hoog in het vaandel. Onze inspanningen weerspiegelen zich in het trotse bezit van het ISO 14001-certificaat. Dit milieumanagementsysteem, waarin ook kwaliteit en veiligheid opgenomen zijn, richt zich op het beheersen en verbeteren van onze prestaties op het vlak van milieu. Het monitoren, beheersen en reduceren van de milieueffecten is een essentieel onderdeel van ons beleid. We willen daarnaast ook altijd voldoen aan de diverse klanteneisen én een persoonlijke, positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde milieuproblemen.

Download ISO 14001 certificaat